Verzekering

Jouw zorgverzekeraar

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Dit houdt in dat in de meeste gevallen wij de kosten voor kraamzorg direct verrekenen met jouw zorgverzekeraar. Je hoeft ons dus niets voor te schieten. Afhankelijk van je verzekering, kan ook je eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Kraamzorg is opgenomen in het basispakket van je verzekering, je bent dan verzekerd voor 49 uur. Deze uren worden in de 8 dagen na de bevalling gebruikt voor de (medische) verzorging van jou en je baby. Als je een basispakket hebt dan geldt er een eigen bijdrage per uur. Als je aanvullend verzekerd bent dan kan dit volledig gedekt zijn. Het loont om dit even te controleren voordat je gaat bevallen. Heb je meer zorg nodig (dag 9 en 10) dan stemmen de verloskundige en de kraamzorg dit met elkaar af.

Ben je niet zo thuis in die papierwinkel van je verzekering? Wij zoeken de mogelijkheden van jouw verzekeringsmaatschappij graag voor je uit!

Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt, dat je zélf voor inschrijving bij een kraamzorgbureau naar keuze dient zorg te dragen. De gegevens van dit kraamzorgbureau geef je vervolgens door aan je verzekeringsmaatschappij. Echter, er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die de inschrijving bij een kraamzorgbureau in eigen hand willen houden; je mag dan wel een voorkeur opgeven. Bij twijfel kan je dit altijd navragen bij je verzekeringsmaatschappij of contact met ons opnemen.